راه های اخذ شهروندی ترکیه

تابعیت ترکیه را می توان از طریق تولد یا با درخواست پس از آن به دست آورد. خارجی ها بعدا شانس بردن دارند. برای این امر لازم است با فراهم آوردن شرایط لازم به موسسه مربوطه مراجعه شود. به عبارت دیگر درخواست شهروندی ترکیه درخواستی است که برای اخذ تابعیت از موسسه مربوطه ارائه می شود. شرایط درخواست … ادامه خواندن راه های اخذ شهروندی ترکیه