Currency
00905418998896
Istanbul / Levent
malltin.official@gmail.com

ثبت شرکت در ترکیه

مراحل ثبت شرکت شخصی در ترکیه
2023/10/05

مراحل ثبت شرکت شخصی در ترکیه

یکی از موضوعاتی که افرادی که قصد تاسیس شرکت را دارند در این فرآیند می خواهند از آن مطلع شوند، شرکت های انفرادی است. ” مالکیت انحصاری چیست ؟ برای راه اندازی شرکت انفرادی چه شرایطی وجود دارد ؟ هزینه های شرکت...
مطالعه بیشتر