ورود مشروط به ترکیه با قانون V84

همانطور که میدانیم، اتباع خارجی می توانند در طول دوره معافیت ویزا در ترکیه اقامت داشته باشند. خارجیانی که می خواهند برای مدت طولانی تری در ترکیه اقامت داشته باشند باید اجازه اقامت بگیرند.

در گذشته، اتباع خارجی که بدون مجوز اقامت در ترکیه به اقامت خود ادامه می دادند، از این کشور اخراج می شدند و برای آنها ممنوعیت ورود به مدت 5 سال اعمال می شد.

با لازم الاجرا شدن قانون شماره 6458 اتباع خارجی و حمایت بین المللی در تاریخ 20 فروردین 1393 ( 11 Nisan 2014 )، مقررات جدیدی در خصوص وضعیت حقوقی اتباع خارجی وضع شده است.

بر اساس آیین نامه جدید، اتباع خارجی که دوره معافیت ویزا را گذرانده اند، اکنون می توانند با پرداخت جریمه خود در دروازه های مرزی، بدون اخراج ترکیه را ترک کنند.

هیچ مانعی برای ورود مجدد این افراد به ترکیه وجود ندارد. خارجیانی که جریمه را در دروازه مرزی پرداخت می کنند می توانند به صورت مشروط تحت V84 وارد ترکیه شوند .

دیپورت و قانون V84 چیست ؟

ممنوعیت ورود اتباع خارجی که توسط اداره کل مهاجرت و یا استانداری صادر می شود در بین مردم به عنوان دیپورت – DEPORT نیز شناخته می شود.

یک خارجی با ممنوعیت ورود از ترکیه یا به کشور خود یا برای اعزام به کشور دیگری اخراج می شود.

دو نوع ممنوعیت ورود می تواند به خارجی ها داده شود:

  • موقت
  • نامحدود

اتباع خارجی که ممنوعیت ورود به ترکیه دارند، از ورود به ترکیه منع می شوند. بر اساس آیین نامه جدید، ممنوعیت ورود اتباع خارجی حداکثر به مدت 5 سال و سپس به مدت 5 سال دیگر قابل تمدید است. 

ممنوعیت ورود نامحدود به ممنوعیت ورود افراد به کشور برای مدت معینی گفته می شود.

در مواردی که فرد خارجی بدون مجوز اقامت در ترکیه اقامت داشته باشد و بدون مجوز کار با نقض دوره ویزا یا معافیت ویزا کار کند، ممنوعیت ورود موقت صادر می شود.

اگر خارجی که دوره ویزا یا معافیت ویزا تحت V84 را نقض کند داوطلبانه کشور را ترک کرده و جریمه را پرداخت کند، ممنوعیت ورود برای این خارجی وجود ندارد.

اتباع خارجی که جریمه را پرداخت می کنند می توانند به صورت مشروط وارد ترکیه شوند.

خارجی که به صورت مشروط وارد می شود باید حداکثر ظرف مدت 10 روز برای اجازه اقامت اقدام کند.

جهت رفع موارد دیپورتی | اخذ اقامت توریستی ترکیه | اخذ اقامت دانشجویی و یا درمانی میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

اگر از زمان ورود مشروط تجاوز شود چه اتفاقی می افتد؟

حق ورود مشروط به خارجی اعطا می شود که قبلاً با نقض دوره ویزا یا معافیت ویزا در ترکیه اقامت داشته و با پرداخت جریمه از کشور خارج شده است.

خارجی هایی که به صورت مشروط وارد می شوند باید ظرف مدت 10 روز برای مجوز اقامت به اداره مدیریت مهاجرت استان یا ناحیه ای که در آن اقامت دارند، درخواست دهند.

دوره 10 روزه به عنوان دوره رد صلاحیت تنظیم شده است و افرادی که در این مدت اقدام نکنند مشمول ممنوعیت موقت ورود به ترکیه خواهند شد. یعنی این افراد از ترکیه اخراج خواهند شد.